top of page

Groupe discussion TDA/H

Public·24 membres

[[futbal]'] DAC : Trenčín živý 10 decembra 2023


2. 12. 2023 — 2023 — Moravce: AS Trenčín živý prenos 12 mája 2023 Ranko (ŠPORTOVÁ TELEVÍZIA) FK DAC Žilina zápas živý 2 apríla FC DAC[PRÚD<<<<] Skalica Slovan ...


[[[Živý šport>>]<<]] DAC : Trenčín sledovať zápas 10/12/2023 pred 40 minútami — [Živý šport>>]<<]] DAC : Trenčín sledovať zápas 10/12/2023 24. 11 2023 — DAC - Trenčín (Fortuna liga) ᐈ livestream, informácie a kurzy 25. Dunajská Streda : Trenčín sledovať zápas 10/12/2023 Prúd pred 3 hodinami — Trenčín sledovať zápas FC DAC 1904 Dunajská Streda, 1:1, MFK . Trenčín živý 10 decembra 2023 FC Dac 1904 | Gruppo pred 4 hodinami — FC Dac ... V dvan�stej min�te z ni�oho ni� prenikla Andzouanova prihr�vka takmer cez cel� ihrisko a� do �estn�stky na Gavri�a, ale n� nov� kapit�n v ide�lnej poz�cii netrafil br�nku. O min�tu sme zase mohli inkasova�. Tren�ania prenikli cez na�e obrann� rady a Soaresovu strelu musel vykop�va� a� z br�nkovej �iary Csinger. V dvadsiatej min�te sa k prudkej strele dostal Gong, ktor�ho pokus sa ale medzi tri �rde nezmestil. O tri min�ty sme si poriadne zavarili. Risvanis bol po z�kroku na Soaresa vyl��en� priamou �ervenou kartou, a tak bolo pred nami dlho�izn� oslabenie, v ktorom sme sa krvopotne museli br�ni�. Po po�etnej v�hode dom�ci v��mi pridali, strie�ali z ka�d�ho uhla a nebezpe�ne vyzeral najm� ��ip�av� pokus od Gonga z 32. min�ty, ktor� skon�il na zadnej �rdi. Z m�jho poh�adu sme z�pas mohli dovies� aspo� do rem�zy. Vo fin�lke n�m ch�balo lep�ie rie�enie a viac k�udu, hoci do pokutov�ho �zemia sme sa dostali. Chalani to odmakali, ale nebolo to jednoduch�. Dom�ci s� zvyknutej�� hra� na ich umelej tr�ve, kde je �a�k� hra� aj vo vyrovnanom po�te, a aj preto z�pas zvl�dli o jeden g�l. �Ilija Stolica, Tren��n: �Najd�le�itej�ia vec zo z�pasu s� tri body. V�razne ho ovplyvnila �erven� karta. Od toho momentu sme s�boj jasne kontrolovali. Po druhej prehre za sebou aj v rade sa prepad�vame na 5. miesto. �akujeme z�rove� na�im fan��ikom, �e aj dnes n�s pri�li povzbudi� a pripravili aj v Tren��ne dom�ce prostredie. Po z�pase pod hradom Mat��a ��ka n�s �ak� prv� reprezenta�n� prest�va v sez�ne 2023/24. Po nej sa vraciame vo ve�kom, a to na�im najv���m derby proti Slovanu, ktor� pricestuje do MOL Ar�ny v nede�u 17. septembra o 17:30. Hodnotenie tr�nerovAdrian Gu�a, DAC: �Do stavu, ke� bol po�et hr��ov na ihrisku vyrovnan�, dom�cich sme prekvapili dobr�m vstupom. Jedna v�ak pri�la v 69. min�te a u� sme prehr�vali. Kme� vystrelil z v��ej dia�ky, ale n�mu g�lmanovi skvele zacl��al Kozlovsk�, a tak nemal �ancu zakro�i� � 1:0. V 76. min�te �erm�k padol v �estn�stke po s�boji s brank�rom Vozinhom, do�adoval sa penalty, ale namiesto toho videl �lt� napomenutie. O min�tu zase Kozlovsk� mohol posla� svoj t�m do dvojg�lov�ho vedenia, ale na�u br�nku o k�sok minul. Em�cie na ihrisku aj mimo neho sa stup�ovali a sily sa v 82. min�te vyrovnali, ke�e Soares videl druh� �lt� a z�rove� �erven� kartu. Robili sme v�etko pre vyrovnanie, dali sme do toho v�etky sily, ale ani to nesta�ilo. V nadstavenom �ase e�te Bari� nastrelil brvno, ale stav 1:0 pre Tren��n sa stal u� kone�n�m. Ružomberok : Trenčín zápas naživo 24 novembra 2023 24. 11. 2023 — 2023 — živý prenos 28 júna 2023 Podbrezová FK DAC zápas živý 30. Trenčín sledovať zápas 24 novembra 2023 zadarmo pred 14 hodinami — Ružomberok: ... FC Dac 1904 Dunajska Streda - AS Trenčín - ProTipster FC Dac 1904 Dunajska Streda vs AS Trenčín Live Streamy & H2H Štatistiky · Kde pozerať ? · Pripravované akcie · Fakty a čísla · Ostatné živé podujatia. (((ŽIVÝ ŠPORT))) Trenčín Dunajská Streda prenos 02.09.2023 p Fortuna liga: AS Trenčín vs. DAC 1904 Dunajská Streda - analýza, kurzy a tip na výsledok Trenčanom v lete odišiel strelecky disponovaný Jakub Kadák do Luzernu, ... Ve�k� �ancu mal Gavri�, potom aj Tren��n a celkovo bol priebeh vyrovnan�. K���ov�m momentom bola hl�pa �erven� karta, ktorou n�s Risvanis dostal do n�ro�nej situ�cie. Chalani aspo� v bloku dobre vykr�vali priestor, ale neboli sme nebezpe�n� v ofenz�ve. Cez pol�as sme si vysvetlili, ako to zmeni�. Potom sme aj hrali akt�vnej�ie smerom hore. Do druhej polovice stretnutia sme dobre vst�pili, ch�bala n�m ale lep�ia fin�lna f�za. Dostali sme jednoduch� g�l, �o je �koda pri hre o jedn�ho menej. Reportáž: Trenčín - DAC 1904 1:0 (0:0) 2. 9. 2023 — Pre ŽIVÝ textový prenos zo stretnutia Trenčín - DAC kliknite SEM!!! AS TRENČÍN - FC DAC 1904 DUNAJSKÁ STREDA 1:0 (0:0) Niké liga, 6. kolo ... Report�: Tren��n - DAC 1904 1:0 (0:0)Oproti z�pasu s Banskou Bystricou spravil n� tr�ner dve zmeny v z�kladnej zostave. Na lavi�ku posadil Herca s Pintom a namiesto nich dnes nast�pili Niarchos s Mendezom. Kapit�nskou p�skou bol zase premi�rovo �korunovan�� Gavri�. Akt�vnej�ie do z�pasu vst�pili Tren�ania, ale prv� v�nej�iu pr�le�itos� sme si vybojovali my. Trenčín živý 10 decembra 2023 FC Dac 1904 | Gruppo pred 7 hodinami — FC Dac 1904 Dunajska Streda vs AS Trenčín Live Streamy & H2H Štatistiky · Kde pozerať ? · Pripravované akcie · Fakty a čísla · Ostatné živé ...


À propos

Bienvenue dans le groupe ! Vous pouvez communiquer ave